Kvalitet som bærende princip

Bæredygtig-Energi arbejder for at skabe en klimaneutral industri og offentlig sektor. Grønne virksomheder med grønne indstillinger, – om du er en lille og spirende startup eller stor virksomhed, – alle kan bidrage.

En betingelse for at kunne lykkes til alles tilfredshed tilsiger et krav om kvalitet i alle aspekter af forretningen:

  • Transparens i valg og beslutninger om hvorfor og hvordan opgaven løses.
  • Ordentlighed i kommunikationen til og med kunden så I ikke er i tvivl om hvad de får.
  • Høje krav til produktegenskaber.
  • Æstetisk, – det må også gerne være smukt.
  • Etisk, – FNs Verdensmål.